Povolání

Tato část se zabývá rozdíly v odborném vzdělávání v obou partnerských zemích, v České republice a v Německu.
Zatímco vzdělávání v České republice, je vysloveně školní (s odbornou praxí), Německo má takzvaný "duální systém". V tomto systému žák podepíše smlouvu o vzdělávání s konkrétním podnikem, od kterého pak také dostává po celou dobu vzdělávání plat. Zároveň také navštěvuje školu.
V záložkách následuje popis profesí, které jsou do projektu zapojeny, a toho vyplývající rozdíly v obou zemích v této oblasti.