Cestovní ruch

Také v oblasti vzdělávání pro cestovní ruch najdeme rozdíly ve vzdělávání v Německu a v České republice.
V Německu je možné se vzdělávat jako specialista v hotelnictví či jiných oborech. Jeden či dva dny v týdnu se navštěvuje škola a zbývající dny se pracuje na smluvním pracovišti.
V České republice studenti navštěvují střední školu v oboru cestovní ruch. Vzdělávání trvá 4 roky (po 9 letech základní školy). Škola se ukončuje maturitní zkouškou a poté je možné studovat na vysokých školách.
Obsah vzdělávání se liší v tom, že v Německu je více specializované, české vzdělávání v cestovním ruchu připravuje absolventy na široké spektrum povolání jako například: animátor volného času, průvodce, pracovník informačního centra, cestovní kanceláře, recepční a podobně.