Vzdělávání v oboru cestovního ruchu v České republice

Obor vzdělávání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
Druh vzdělávání: Školní vzdělávání s praxí
Délka studia: 4 roky
Místo vzdělání: Střední odborná škola

Náplň práce v této profesi?
Absolventi studia v oboru cestovního ruchu se věnují zákazníkům v cestovních kancelářích a agenturách, jsou průvodci, delegáti. Mohou pracovat také jako animátoři a v oblasti volnočasových aktivit nebo v turistických informačních centrech. Mnozí absolventi pracují na recepcích hotelů, starají se o blaho hostů, o jejich spokojenost s pobytem, vyřizují formality při ubytování, informují hosta, vystavují účet. Snaží se vstřícně vyřešit požadavky ohledně ubytování nebo dalších hotelových služeb. Má-li host jakékoliv připomínky nebo dotazy je recepční první kontaktní osobou. Důležité je přátelské, pozorné chování a diskrétnost.
Kde se pracuje??
Podniky:
Absolventi a absolventky oboru cestovního ruchu pracují
• v cestovních kancelářích a agenturách
• v hotelech
• v informačních střediscích
• v centrech volného času, půjčovnách

Místa práce:
Absolventi a absolventky oboru cestovního ruchu pracují v první řadě
• v kancelářích
• na recepcích
• u přepážek
Kromě toho mohou také pracovat
• venku (průvodci)
• v autobusu (průvodci, vedoucí zájezdu)

Jaké předchozí vzdělání musí mít uchazeč ukončené?
Ke studiu je přijat uchazeč, který absolvoval základní školu (v České republice je to celkem 9 školních roků).

Co je důležité?
Požadavky:
• starostlivost a zodpovědnost (například jednoznační dodržování pečovatelských postupů nebo při zpracování dokumentace)
• dobrá tělesná zdatnost (například při péči o ležícího pacienta)
• empatie (například při komunikaci s pacientem a jeho rodinnými příslušníky)
• psychická rovnováha (například při péči o těžce nemocné nebo umírající pacienty)

Školní předměty:
• čeština, němčina, angličtina (komunikace s hosty)
• ekonomika (porozumění základů hospodářských činností a právních souvislostí
• marketing (komunikace s klientem, prodej)
• zeměpis, dějepis (například pro informování hostů)
• matematika a účetnictví (například při vyúčtování, vystavení faktury)

Praxe:
a) v podnicích, které si žáci sami zvolí
• 2 týdny ve druhém ročníku
• 3 týdny ve třetím ročníku
• 2 týdny ve čtvrtém ročníku
b) na školní recepci a cvičném informačním centru
• ve třetím ročníku se studenti starají o kompletní provoz. Střídají se po celý školní rok vždy po jednom týdnu.


Během čtyřletého studia nepobírají studenti žádný plat.