Vzdělávání v oblasti hotelnictví v Německu

Typ vzdělávání                     Sválený typ vyučení
Druh vzdělávání                   Duální vzdělávání v oblasti pohostinství (řídí se standardy vzdělávání)
Doba vzdělávání                  3 roky
Vzdělávání probíhá v podniku, kde má žák smlouvu, a ve škole (duální vzdělávání)

 

Náplň práce v této profesi?
    Hoteloví specialisté plánují pracovní procesy v hotelu, pomáhají a informují hosty, starají se o jejich pohodlí. Tomuto cíli směřují všechny práce ve všech úsecích hotelu.
Například připravují a kontrolují hotelové pokoje, obsluhují v restauraci a pracují v kuchyni. Dále organizují akce v hotelu, ubytovávají hosty, vystavují účty a plánují rozpis služeb v hotelu, dohlížejí na pomocný personál. Mohou být rovněž zodpovědní za vedení účetnictví a skladového hospodářství. Hoteloví specialisté jednají s cestovními kancelářemi a ve velkých hotelech jsou zapojeni i do plánování a realizace marketingových aktivit.

 

Kde se pracuje?

Podniky:
Hoteloví specialisté v první řadě nacházejí
• v hotelech, v ubytovacích hostincích a v penzionech

Místa práce:
Hoteloví specialisté v první řadě pracují
• na recepci a v restauraci

Kromě toho pracují také
• ve skladech, hotelových pokojích, kuchyních, venku či v kanceláři


Jaké předchozí vzdělání musí mít uchazeč ukončené?

Z právního hlediska není předepsáno žádné konkrétní předchozí školní vzdělávání.
V praxi požadují podniky, které s uchazeči uzavírají smlouvu, zpravidla „mittleren Bildungsabschluss“ to je zkouška po 10. roku školní docházky opravňující ke vstupu do sekundárního vzdělávání II.

Co je důležité?

Požadavky:
• flexibilita (například přizpůsobit se často se střídající práci, úkolům a pracovním situacím v restauraci, kuchyni, ve správě hotelu, na recepci)
• orientace na zákazníka, a na poskytované služby, komunikativnost (například přizpůsobování se stále novým hostům a jejich přáním)
• dobrá tělesná zdatnost (stres, práce pod tlakem, nošení těžkých podnosů, úklid pokojů)
• schopnost práce v týmu (například spolupracovat s personálem v kuchyni a, ubytovacích službách)


Školní předměty:
• matematika (například vystavování účtů, příjem peněz)
• němčina (například pro korespondenci a kontakt s hostem)
• angličtina a další cizí jazyky (komunikace s hosty z cizích zemí)

 


Výdělek v průběhu vzdělávání?
Příklady odměn za jeden měsíc:
• 1. ročník: 479,- € až 586,- €
• 2. ročník: 557,- € do 672,- €
• 3. ročník: 635,- € až 757,- €


Zdroj: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) - Datum: 02 02. 2015