Elektronik podnikové techniky v Bavorsku

Elektronik podnikové techniky v Bavorsku

 

 

 

 

Typ zaměstnání

 

 

 Schválený obor vzdělávání

 

Druh vzdělávání

 Duální vzdělávání v průmyslu a řemesle (dle vyhlášky)

 

 Doba vzdělávání

 3,5 roku

 

 Místa vzdělávání

 Podniky praxe a odborná škola (duální vzdělávání)

 

 

 

Co se dělá v tomto povolání?

Elektronici podnikové techniky instalují elektrické komponenty a zařízení v oblasti dodávky elektrické energie, průmyslových operačních systémů nebo stavebních systémů a automatizační techniky. Navrhují úpravy a rozšíření zařízení, instalují kabelové směrové systémy a elektrické vedení, nastavují strojní zařízení a instalační systémy a sestavují spínací přístroje. Programují, konfigurují a testují systémy a bezpečnostní zařízení. Dohlížejí na zařízení, pravidelně je udržují a opravují je v případě poruchy.

 

Kde se pracuje?

Podniky:

Elektronici podnikové techniky nacházejí uplatnění

·         U výrobců průmyslových řídících jednotek technologických procesů a zařízení

·         V podnicích provádějících elektroinstalace

 

 

 

 

Místa práce:

Truhláři pracují především v dílnách a halách, dále také případně na stavbách venku.

 

Požadované vstupní vzdělání:

Právně se nepožaduje žádné specifické vstupní vzdělání. V praxi podniky požadují převážně dokončený stupeň „Mittlerer Bildungsabschluss“.

 

Co je důležité?

Požadavky:

·         Šikovnost a koordinace pohybů „oka a ruky“ (např. při pokládání kabelů na špatně přístupných místech)

·         Technické myšlení (např. při plánování elektrických zařízení, při montáži spínačů)

·         Obezřetnost (např. při práci s elektrickým vedením a napěťových přípojkách)

·         Pečlivost a zodpovědnost (např. při zkoušení a při kontrole bezpečnostních a ochranných funkcí elektrické instalace)

 

Školní předměty:

·         Matematika (např. pro výpočet elektrických veličin jako je proud a odpor)

·         Dílny/technika (např. při montáži elektrických skříní, technické kreslení)

·         Informatika (např. pro programování a digitalizaci pracovních procesů)

 

Co si při vzdělání vyděláváte?

 

Příklady měsíčních odměn:

• 1. ročník: € 550 až € 750 (řemeslo*), € 976 až  € 1.047 (průmysl*)

• 2. ročník: € 600 až € 810 (řemeslo*), € 1.029 až € 1.102 (průmysl *)

• 3. ročník: € 700 až € 900 (řemeslo*), € 1.102 až  € 1.199 (průmysl *)

• 4. ročník: € 750 až € 1.000 (řemeslo*), € 1.141 až € 1.264 (průmysl *)

* rozdílné dle jednotlivých spolkových zemí

 

Zdroj: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 03.12.2018