Mechatronik zemědělské a stavební techniky – v Bavorsku

 

 

Mechatronik zemědělské a stavební techniky – v Bavorsku

 

 

 

 

Typ zaměstnání

 

 

 Schválený obor vzdělávání

 

Druh vzdělávání

 Duální vzdělávání v průmyslu a řemesle (dle vyhlášky)

 

 Doba vzdělávání

 3,5 roku

 

 Místa vzdělávání

 Podniky praxe a odborná škola (duální vzdělávání)

 

 

 

Co se dělá v tomto povolání?

Mechatronik zemědělské a stavební techniky udržuje v provozu vozidla, stroje a zařízení, která se používají v zemědělství, lesnictví a na stavbách.

Diagnostikuji poruchy v mechanických, hydraulických, elektrických a elektronických systémech, zjišťují příčiny poruch a opravují závady opravou nebo výměnou příslušných částí. Demontují nebo sestavují součásti a podsestavy, pracují na obrobcích ručně a mechanicky a také provádějí svařovací práce.

Kromě toho provádějí testy emisí a vytvářejí elektrická připojení vozidla. Instalují instalace, (např. systémy dojení), uvedou do provozu, otestují a instruují obsluhující pracovníky. Dále vybavují zemědělská a stavební vozidla nebo stroje s příslušenstvím a pomocným zařízením.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde se pracuje?

Podniky:

Mechatronici zemědělské a stavební techniky nacházejí uplatnění

·         U výrobců zemědělských a lesnických strojů a stavebních strojů

·         V opravárenských dílnách

·         V podnicích, které prodávají nebo půjčují zemědělskou, lesnickou nebo stavební techniku

 

Místa práce:

Mechatronici zemědělské a stavební techniky pracují především v dílnách a halách, dále také případně na místě u zákazníka.

 

Požadované vstupní vzdělání:

Právně se nepožaduje žádné specifické vstupní vzdělání. V praxi podniky požadují převážně dokončený stupeň „Mittlerer Bildungsabschluss“.

 

Co je důležité?

Požadavky:

·         Obezřetnost (např. při zkoušení a údržbě součástek, které jsou vystaveny namáhání a opotřebení)

·         Zodpovědnost (např. při kontrole dopravní a provozní bezpečnosti zemědělských a stavebních strojů)

·         Řemeslná zručnost a koordinace pohybů „oka a ruky“ (např. při montáži náhradních dílů)

·         Technické myšlení (např. při zjišťování příčin poruch, chyb a škod)

 

 

Školní předměty:

·         Matematika (např. pro výpočet proudu a odporu elektriky ve vozidlech)

·         Dílny/technika (např. pro vrtání, letování, ohýbání, svařování dílů a a pro zacházení s pracovními plány a výkresy)

·         Fyzika (např. pro zkoušení řídících a regulačních systémů)

 

Co si při vzdělání vyděláváte?

 

Příklady měsíčních odměn:

• 1. ročník: € 505 až € 628 (řemeslo*), € 976 až € 1.053 (průmysl*)

• 2. ročník: € 520 až € 694 (řemeslo *), € 1.029 až  € 1.102 (průmysl *)

• 3. ročník:  € 575 až € 851 (řemeslo *), € 1.102 až € 1.199 (průmysl Industrie*)

• 4. ročník:  € 610 až € 912 (řemeslo *), € 1.141 až € 1.264 (průmysl *)

* je nach Bundesland unterschiedlich

 

Zdroj: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) — stav: 01.06.2018