mechatroniky motorových vozidel

Vzdělávání v oboru mechatroniky motorových vozidel se zaměřením na technologii karoserie

 

 

Typ zaměstnání

 

 

 Schválený obor vzdělávání

 

Druh vzdělávání

 Duální vzdělávání v průmyslu a řemesle

 

 Doba vzdělávání

 3,5 roku

 

 Místa vzdělávání

 Podnik praxe a odborná škola (duální vzdělávání)

 

 

 

Co se dělá v tomto povolání?

Mechatronici a mechatroničky motorových vozidel se zaměřením na technologii karoserie posuzují škody na karosériích automobilů, případně dílech a nástavbách. Optickým měřením například stanovují, jak silně je po nehodě posunut rám auta, nebo zjišťují, jak hluboké jsou stopy po krupobití. Posunutý rám rovnají pomocí rovnací stolice zase do předchozího stavu. Nevyplatí-li se oprava, nahradí příslušný díl.

Mechatronici motorových vozidel opravují školy na laku, leští a konzervují lakované plochy. Malá poškození opravují SmartRepair postupem. Malá poškození, například menší promáčknutí vyrovnají ohleduplně k laku nebo opravují školy na zasklení vozidla. S pomocí elektronických měřicích přístrojů provádějí měření podvozku nebo určení stavu brzdového systému, tlumičů, kontrolních systémů, klimatizačních a bezpečnostních systémů. Se zákazníky řeší záležitosti ohledně oprav a dávají návody, jak pečovat o vozidlo.

 

Kde se pracuje?

Podniky:

Mechatronici a mechatroničky motorových vozidel se zaměřením na technologii karoserie nacházejí uplatnění především v dílnách - opravnách, karosárnách, u výrobců a dodavatelů motorových vozidel.

 

Místa práce:

Mechatronici a mechatroničky motorových vozidel se zaměřením na technologii pracují v první řadě v dílnách a halách.

 

Požadované vstupní vzdělání:

Právně se nepožaduje žádné specifické vstupní vzdělání. V praxi podniky požadují převážně dokončený stupeň „Mittlerer Bildungsabschluss“.

 

Co je důležité?

Požadavky:

Pečlivost (například při měření karosérií a konzervaci vrchních ploch). Smysl pro odpovědnost (například při vytváření a údržbě komponentů důležitých pro bezpečnost)

Zručnost a koordinace očí a rukou (např. při lepení součástí karoserie a při aplikaci barev)

Technické nadání (například odvození příčin škodních událostí).

 

Školní předměty:

Dílny/technika (například provádění údržbářských prací)

Matematika (např. výpočet hodnot nastavení a interpretace naměřených hodnot)

Fyzika (např. k porozumění technologie vozidel)

 

Co si ve vzdělání vyděláváte?

Měsíční odměna v době vzdělávání:

                 

1. ročník: € 610 - € 796 (řemeslo*), € 976 - € 1.047 (průmyslová výroba*)

2. ročník: € 640 - € 856 (řemeslo*), € 1.029 - € 1.102 (průmyslová výroba*)

3. ročník: € 660 - € 956 (řemeslo*), € 1.102 - € 1.199 (průmyslová výroba*)

4. ročník: € 700 - € 1.013 (řemeslo*), € 1.141 - € 1.264 (průmyslová výroba*)

 

* rozdíly v jednotlivých spolkových zemích

Zdroj: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) — z 18. 05. 2018