Zedník

 Zedník v Bavorsku

Vzdělávání v oboru mechatroniky motorových vozidel se zaměřením

na technologii karoserie

 

 

 

Typ zaměstnání

 

 

 Schválený obor vzdělávání

 

Druh vzdělávání

 Duální vzdělávání v průmyslu a řemesle

 

 Doba vzdělávání

 3 roky

 

 Místa vzdělávání

 Podniky praxe a odborná škola (duální vzdělávání)

 

 

 

Co se dělá v tomto povolání?

Zedníci staví hrubé stavby obytných i obchodních budov. Nejprve betonují základy, pak vyzdí nebo betonují venkovní i vnitřní zdi. Zhotovují stropy nebo je montují z hotových dílců. Před betonářskými pracemi zhotovují šalování nebo montují šalovací bednění. Usazují zpevnění, které zhotovují sami ze železobetonu. Míchají beton nebo zpracovávají dodaný beton. Čerstvý beton zalévají do šalování a zhutní jej. Částečně také začišťují zdi, instalují potěry nebo pokládají parotěsné a izolační materiály. Dále provádějí demoliční a rekonstrukční práce. Při opravách a rekonstrukcích zjišťují strukturální škody a jejich příčiny a napravují je.

 

Kde se pracuje?

Podniky:

Zedníci nacházejí uplatnění ve stavebních firmách a firmách zabývajících se rekonstrukcemi, dále také ve firmách, které se dodávají montované domky.

 

Místa práce:

Zednící v první řadě pracují na stavbách venku a na hrubých stavbách.

 

Požadované vstupní vzdělání:

Právně se nepožaduje žádné specifické vstupní vzdělání. V praxi podniky požadují převážně dokončený stupeň „Hauptschulabschluss“.

 

Co je důležité?

Požadavky:

Dobrá fyzická kondice (například zvedání a přenášení stavebních materiálů), řemeslné zpracování (např. při ukládání cihel), kontrola těla a na překážku jsou závratě (například při práci na žebřících a lešení), schopnost týmové práce (například při montáži těžkých dokončených dílů)

 

 

Školní předměty:

Matematika (např. pro posouzení potřeb stavebních materiálů, povrchové výpočty a vytváření nadměrných rozměrů), technické práce / technologie (např. při práci s nástroji, stroje a zařízení na stavbě, technická kresba), fyzika (např. pro správné posouzení vlastností materiálů a účinek Síly a typy páček)

 

Co si při vzdělání vyděláváte?

 

Příklady měsíčních odměn  (rozdíly v jednotlivých spolkových zemích):

 

1. ročník: € 765 až € 850

2. ročník: € 970 až € 1.200

3. ročník: € 1.190 baž € 1.475

Zdroj: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.07.2018