Vzdělávání v oboru kuchař - číšník v České republice


Obor vzdělávání:     Střední odborné vzdělání s výučním listem
Druh vzdělávání:      Školní vzdělávání s praxí
Délka studia:             3 roky
Místo vzdělání:         Střední odborné učiliště

Náplň práce v této profesi?
V tomto oboru se vykonávají všechny činnosti, které mají vykonávat kuchaři/kuchařky a číšníci/servírky. Kuchaři a kuchařky dělají všechny práce ohledně přípravy pokrmů, organizují pracovní postupy v kuchyni a zodpovídají za včasnou a správnou přípravu pokrmů v předepsaném pořadí. V malých kuchyních vaří, pečou a smaží všechna jídla sami, ve velkokuchyních jsou specialisté na jednotlivé pracovní postupy například na přípravu příloh, salátů nebo ryb a masa. K jejich úkolům také patří kalkulace cen a informování hostů.
Číšníci a servírky obsluhují hosty, servírují pokrmy a nápoje, komunikují s hosty, jsou jim nápomocni při výběru jídla, plánují a organizují hostiny. Dále také dohotovují jídla, míchají nápoje před hostem. Vystavují účet a kasírují peníze.

Kde se pracuje??
Podniky:
Absolventi a absolventky oboru kuchař - číšník pracují jako kuchaři a kuchařky nebo číšníci a servírky
• v hotelech a restauracích, kantýnách a cateringových firmách
• ve školních kuchyních a jídelnách, v kuchyních společného stravování
• v penzionech

Místa práce:
Absolventi a absolventky oboru kuchař - číšník pracují v první řadě
• v kuchyních
• ve skladech potravin a chladírnách
• v jídelnách hotelů a restaurací
• v barech
• v kancelářích a přípravnách

Jaké předchozí vzdělání musí mít uchazeč ukončené?
Ke studiu je přijat uchazeč, který absolvoval základní školu (v České republice je to celkem 9 školních roků).

Co je důležité?
Požadavky:
• organizační schopnosti, schopnost týmové práce (například pro koordinaci pracovních postupů, při rozdělování práce a instruktáži pracovníků)
• pečlivost a zodpovědnost (například při dodržování hygieny práce a dodržování pracovních postupů, dodržování předpisů)
• šikovnost a tělesná zdatnost (například při pracovních postupech v kuchyni, práce ve stoji nebo za chůze, nošení hrnců, talířů, nápojů)
• kreativita (sestavování jídelníčku, servírování)
• schopnost organizace událostí a komunikace s hosty (například příprava hostiny, informování hostů)

Školní předměty:
• matematika (například při vyúčtování, kasírování)
• potraviny a výživa (například složení potravin, skladování a příprava surovin)
• technologie přípravy pokrmů (vaření a další technologické postupy při přípravě jídel)
• technologie obsluhy hosta (servírování pokrmů a nápojů, obsluha hosta)
• čeština (správná komunikace s hostem)
Praxe:
Vzdělávání trvá tři roky. Žáci chodí vždy jeden týden do školy a jeden týden mají praxi. Praxe je ve školní kuchyni, ale také v podnicích veřejného stravování – v hotelech a restauracích.


Jaký je výdělek po dobu vzdělávání?
Žáci dostávání odměnu za produktivní práci, výši odměny potvrzuje učitel odborného výcviku. Odměnu vyplácí škola.