Vzdělávání pro obor kuchař - číšník v Německu

Typ vzdělávání                     Sválený typ vyučení
Druh vzdělávání                   Duální vzdělávání v oblasti gastronomie
Doba vzdělávání                  3 roky
Vzdělávání probíhá v podniku, kde má žák smlouvu, a ve škole (duální vzdělávání)

Náplň práce v této profesi?
Kuchaři a kuchařky vykonávají veškeré činnosti související s přípravou jídel. Dle sestaveného jídelníčku nakupují potřebné potraviny a suroviny, skladují je a připravují. Dále organizují pracovní postupy v kuchyni a zodpovídají za to, že jsou jídla připravena ve správném pořadí v určenou dobu.
V malých kuchyních vaří, smaží, pečou a zdobí kuchaři a kuchařky všechna jídla sami. Ve velkých kuchyních jsou většinou na každý druh činností kuchaři specialisté – například na přílohy, saláty, rybí pokrmy a podobně. Jejich úkolem je také kalkulace cen a komunikace s hostem v případě potřeby.

Kde se pracuje?
Podniky, se kterými se uzavírají smlouvy o praxi:
Kuchaři a kuchařky nacházejí práci
• v kuchyních restaurací, hotelů, jídelen, nemocnic, pečovatelských domů a cateringových společností

Místa práce:
Kuchaři a kuchařky v prvé řadě pracují
• v kuchyních
• ve skladech potravin a chladících prostorech

Kromě toho dále pracují také v
• restauracích
• kancelářích

Jaké předchozí vzdělání musí mít uchazeč ukončené??

Z právního hlediska není předepsáno žádné konkrétní předchozí školní vzdělávání.
V praxi požadují podniky, které s uchazeči uzavírají smlouvu, zpravidla ukončenou základní školu (9 let školní docházky)

Co je důležité?
Požadavky:
• organizační schopnosti, schopnosti pracovat v týmu (např. při koordinaci pracovních postupů v kuchyni, při rozdělování práce)
• pečlivost a zodpovědnost (např. hygiena práce v kuchyni, dodržování předpisů)
• šikovnost a dobrý fyzický stav (např. při bourání masa, filetování ryb, práce ve stoji)
• Kreativita (např. při sestavování jídelníčku, servírování pokrmu na talíř)

Školní předměty:
• matematika (výpočty spotřeby surovin z receptur)
• chemie (v souvislosti se složením potravin, jejich změnami v průběhu výroby, skladování a přípravy jídla)

Výdělek v průběhu vzdělávání?
Příklady odměn za jeden měsíc:
• 1. ročník: 479,- € až 586,- €
• 2. ročník: 557,- € do 672,- €
• 3. ročník: 635,- € až 757,- €


Zdroj: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) - Datum: 02 02. 2015