Vzdělávání v oboru číšník / servírka v Německu

Typ vzdělávání                     Sválený typ vyučení
Druh vzdělávání                   Duální vzdělávání v oblasti pohostinství (řídí se   
standardy vzdělávání)
Doba vzdělávání                  3 roky
Místa vzdělávání                   Vzdělávání probíhá v podniku, kde má žák smlouvu, a ve škole (duální vzdělávání)

Náplň práce v této profesi?

Odborníci pracující v restauraci – číšníci a servírky vítají hosty, dekorují stoly, dávají doporučení ohledně pokrmů a volby nápojů, přijímají objednávky. Dále servírují jídla a nápoje, vystavují účet a kasírují. Podílejí se také na tvorbě jídelního lístku. Připravují speciální akce jako svatby, bankety a zajišťují jejich hladký průběh. V hotelu kromě toho pracují také v etážovém servisu.

Kde se pracuje?

Podniky:
Číšníci a servírky v první řadě nacházejí uplatnění v
• restauracích, hotelech, hostincích a penzionech

Místa práce:
Číšníci a servírky pracují především
• v jídelnách, provozovnách gastronomických služeb, v barech
Kromě toho pracují také
• v prostorech mezi kuchyní a servisem
• ve skladových prostorech
• v hotelových pokojích
• venku
• na recepcích
• v kancelářích

 

Jaké předchozí vzdělání musí mít uchazeč ukončené?

Z právního hlediska není předepsáno žádné konkrétní předchozí školní vzdělávání.
V praxi požadují podniky, které s uchazeči uzavírají smlouvu, zpravidla „mittleren Bildungsabschluss“ to je zkouška po 10. roku školní docházky opravňující ke vstupu do sekundárního vzdělávání II.

Co je důležité?

Požadavky:
• Vstřícnost, orientace na hosta a na obsluhu hosta (například pro navázání kontaktu se zákazníky a hosty, při plnění specifických přání a požadavků hostů)
• Schopnosti paměťové a početní (například pro příjem objednávek, vystavení účtu)
• Obchodnické smýšlení a organizační schopnosti (například při kalkulaci nákladů na slavnostní akce a hostiny, zorganizování těchto akcí)
• Dobrou tělesnou zdatnost (například při práci ve stoji a při chůzi)

Školní předměty:
• matematika (například vystavování účtů, příjem peněz)
• němčina (například pro korespondenci a kontakt s hostem)
• angličtina a další cizí jazyky (komunikace s hosty z cizích zemí)


Výdělek v průběhu vzdělávání?
Příklady odměn za jeden měsíc:
• 1. ročník: 487,- € až 589,- €
• 2. ročník: 564,- € do 673,- €
• 3. ročník: 641,- € až 755,- €

Zdroj: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) - Datum: 02 02. 2015