Sociální činnost – zaměření studia: pečovatelství

V Německu je obdobný obor, a to dvoustupňové vzdělávání v oblasti pečovatelství.
Vzdělávání pro pomocný personál v pečovatelství trvá 1 rok a kromě praxe se odvíjí výhradně ve škole. V tomto roce si student nevydělává žádné peníze.
Tříleté vzdělávání pro certifikované pečovatele/pečovatelky je, jako většina oborů v Německu realizována formou duálního vzdělávání. To znamená, že se vzdělávání odehrává na pracovišti a ve škole. Pracoviště, kde je student smluvně vázán, vyplácí studentovi plat.
V České republice jsou žáci vzděláváni v oboru sociální činnost. Vzdělávání trvá 4 roky a ukončuje se maturitní zkouškou. Pečovatelé pracují pak nejen v oblasti péče o seniory, ale také jako specializovaní osobní asistenti v oblasti péče o děti všech věkových kategorií, v terénních pečovatelských službách a podobně.