Vzdělávání v oboru sociální činnost v České republice

Obor vzdělávání:     Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
Druh vzdělávání:      Školní vzdělávání s praxí
Délka studia:            4 roky
Místo vzdělání:         Střední odborná škola

Náplň práce v této profesi?
Absolventi a absolventky studia sociální činnosti se starají a pečují o potřebné lidi bez rozdílu věku – od dětí až po seniory. Pomáhají jim při běžných denních činnostech, při péči o tělo, při jídle nebo při oblékání. Dále se podílejí na organizaci volného času. Absolventi a absolventky studia sociální činnosti pracují také na úřadech a odděleních sociálních služeb – jejich hlavní činností je přiblížit sociální služby potřebným, poradit jim ve složitých životních situacích, vyřizovat sociální dávky a podobně.

Kde se pracuje?
Zařízení:
Absolventi a absolventky studia sociální činnosti pracují
• v domovech pro seniory
• in nemocnicích
• v ambulantní a terénní službě
• v léčebnách dlouhodobě nemocných
• na úřadech sociální péče
Místa práce:
Absolventi a absolventky studia sociální činnosti pracují v první řadě
• na pokojích pacientů, ošetřovnách nebo sociálních zařízeních
• ve společných a společenských prostorech
• v ordinacích
• v kancelářích
Kromě toho pracují také
• venku (při procházkách s pacienty)
• v bytech pacientů (při ambulantní péči)

Jaké předchozí vzdělání musí mít uchazeč ukončené?

Zpravidla se vyžaduje dokončené sekundární vzdělávání – zkouška po 10. ročníku školního vzdělávání – ta opravňuje k vstupu do sekundárního vzdělávání II. Každá škola má pro přijetí svá kritéria.

Co je důležité?
Požadavky:
• starostlivost a zodpovědnost (například jednoznační dodržování pečovatelských postupů nebo při zpracování dokumentace)
• dobrá tělesná zdatnost (například při péči o ležícího pacienta)
• empatie (například při komunikaci s pacientem a jeho rodinnými příslušníky)
• psychická rovnováha (například při péči o těžce nemocné nebo umírající pacienty)
Školní předměty:
• pečovatelství (například pro pečovatelskou činnost)
• organizace volného času
• sociální služby (pro porozumění souvislostí systémů sociální péče)
• čeština (správné vyhotovení dokumentace)
• ekonomika (například při porozumění právních a ekonomických souvislostí)
• matematika (zúčtování a vyúčtování pečovatelských služeb)

Praxe:
a) v podnicích, které si žáci sami zvolí
• 2 týdny ve druhém ročníku
• 3 týdny ve třetím ročníku
• 2 týdny ve čtvrtém ročníku
b) ve čtvrtém ročníku je praxe každý týden jeden den v nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných.

Během čtyřletého studia nepobírají studenti žádný plat.