Vzdělávání – pečovatelka/pečovatel o seniory

Typ vzdělávání:                    Profesní vzdělávání
Druh vzdělávání                   Školní vzdělávání na odborných školách
Doba vzdělávání                  3 roky
Vzdělávání probíhá v odborné škole a v zařízeních pečujících o seniory.

Náplň práce v této profesi?
Pečovatelky a pečovatelé pečující o seniory se starají a pečují o starší lidi, kteří tuto péči vyžadují. Pomáhají jim při běžných denních činnostech, při péči o tělo, při jídle nebo při oblékání. Mluví s nimi o osobních věcech, motivují je k volnočasovým aktivitám a doprovázejí je na úřadech a při návštěvách u lékaře. Především v ambulantní péči pracují pečovatelky a pečovatelé také s rodinnými příslušníky. Ty pak zasvěcují do pečovatelských technik. V ústavní péči a při rehabilitacích vykonávají některé terapeutické a léčebně-pečovatelské úkony jako například vyměňují obvazy, provádějí výplachy a podávají léky dle nařízení lékaře. 

 

Kde se pracuje?

Zařízení:
Pečovatelky a pečovatelé nacházejí uplatnění
• v domovech důchodců a pečovatelských domech
• v zařízeních přechodné péče s pečovatelskou službou
• v ambulantní péči o seniory
• na geriatrických a gerontopsychiatrických odděleních nemocnic
• na pečovatelských a rehabilitačních klinikách

Pracoviště:
Pečovatelky a pečovatelé pracují v první řadě
• na pokojích pacientů, ošetřovnách nebo sociálních zařízeních
• ve společných a společenských prostorech
• v ordinacích a kancelářích

Kromě toho pracují také
• venku (při procházkách s pacienty)
• v bytech pacientů (při ambulantní péči)

 

Jaké předchozí vzdělání musí mít uchazeč ukončené?

Zpravidla se vyžaduje dokončené sekundární vzdělávání – zkouška po 10. ročníku školního vzdělávání – ta opravňuje k vstupu do sekundárního vzdělávání II. Každá škola má pro přijetí svá kritéria.

Co je důležité?

Požadavky:

• starostlivost a zodpovědnost (například jednoznační dodržování pečovatelských postupů nebo při zpracování dokumentace)
• dobrá tělesná zdatnost (například při péči o ležícího pacienta)
• empatie (například při komunikaci s pacientem a jeho rodinnými příslušníky)
• psychická rovnováha (například při péči o těžce nemocné nebo umírající pacienty)


Školní předměty:
• společenskovědní předměty (porozumění souvislostí v sociálních systémech)
• náboženství / etika (například kvůli porozumění základů etiky při chování pečovatele)
• němčina (například při vyhotovování protokolů o péči)
• ekonomika (například při porozumění právních a ekonomických souvislostí)
• matematika (zúčtování a vyúčtování pečovatelských služeb)

 

Výdělek v průběhu vzdělávání?

V zařízeních veřejné služby nebo v zařízeních, která se řídí tarify veřejné služby, obrží studenti následující odměny (hrubého měsíčně):
• 1. ročník: 956,- €
• 2. ročník: 1.017,- €
• 3. ročník: 1.118,- €


Zdoj: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) — Datum: 01.12.2014