Vzdělávání v oboru pomocný pečovatel/pomocná pečovatelka o seniory v Německu

Typ vzdělávání                     Sválený typ vyučení
Druh vzdělávání                   Školní vzdělávání na odborných školách (řízené spolkovou zemí)
Doba vzdělávání                  1 rok
Místa vzdělávání                   Odborná škola a podnik praxe

Náplň práce v této profesi?

Pomocní pečovatelé a pomocné pečovatelky pomáhají pečovatelům a pečovatelkám starat se o zdravé, nemocné nebo nemohoucí seniory. Pomáhají jim při péči o tělo, při jídle nebo podávají lékařem předepsané léky. Pomáhají také při zvládání běžných denních situací: doprovázejí seniory k lékaři nebo na úřady. Společně s pečovateli a pečovatelkami organizují volnočasové programy a aktivity pro seniory, například odpolední hry nebo sportovní aktivity. Dále pomáhají příbuzným, vedou pomocné a informační rozhovory, jsou oporou pro umírající a zaopatřují zemřelé.

Kde se pracuje?

Zařízení:
Pomocní pečovatelé a pomocné pečovatelky v první řadě nacházejí uplatnění v
• domovech důchodců a pečovatelských domech
• v krátkodobých pečovatelských zařízeních
• v geriatrických a gerontologicko- psychiatrických odděleních nemocnic
• na rehabilitačních a pečovatelských klinikách
• při ambulantních pečovatelských službách
• v domácnostech

Místa práce:
Pomocní pečovatelé a pomocné pečovatelky pracují především
• na pokojích pacientů, ošetřovnách, vyšetřovnách
• ve skupinách ve společenských místnostech
Kromě toho pracují také
• venku
• v soukromých bytech

Jaké předchozí vzdělání musí mít uchazeč ukončené?

Zpravidla se požaduje ukončená základní škola (Hauptschulabschluss). Odborné školy si pro přijetí stanovují vlastní kritéria.

Co je důležité?

Požadavky:
• starostlivost a zodpovědnost (například při jednoznačném dodržování pečovatelských postupů a při jejich dokumentování)
• dobrá tělesná konstituce (například při péči o ležící pacienty)
• schopnost soucitu (například při kontaktu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky)
• psychická stabilita (například v kontaktu s těžce nemocnými nebo umírajícími pacienty)

Školní předměty:
• náboženství/etika (například pro pochopení etických základů důležitých pro chování pečovatele)
• ekonomika/sociální nauka (k pochopení právních základů hospodářských podmínek a dále souvislosti sociálního systému)
• Hudební a výtvarná nauka (pro realizaci volnočasových aktivit)

Výdělek v průběhu vzdělávání?
V každé spolkové zemi může být jiný nárok na výši odměny. Na některých školách je třeba si hradit školné, poplatky za přijímací a závěrečné zkoušky.

Zdroj: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) - Datum: 01.09.2014