Financovaný Evropskou unií

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Program přeshraniční spolupráce Cíl 3
Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2007-2013