Město Cham

Cham

Město Cham získalo svůj název podle řeky Chamb, která pramení v blízkých Čechách , protéká údolím Cham-Furtským a vlévá se do Regenu.
 
Výhodná poloha na důležité obchodní cestě do Čech přinášela mnohé výhody. Již z roku 976 se objevují první zmínky o Chamu ("civitas, quae Camma dicitur"). Na výšinách Galgenbergu byl vystavěn hrad, kdy se kolem roku 1000 razily mince.

Kolem roku 739 zbudovali mniši regenburského kláštera Sankt Emmeran v Chammünster první a nejstarší svatostánek v horní části Bavorského lesa. Mezi 12. a 13. stoletím byl Cham přemístěn na dnešní místo. Následovala doba rozkvětu obchodu a řemesel a mohla tak být uzavřeny vzájemné reciproční celní výhody mezi Regensburkem, Nirimberkem a Vratislaví.

Války s husity (1419 – 1436) vedly k velké devastaci a prudkému poklesu obchodu a řemesel.

1489 založila šlechta spolek proti bavorskému vévodovi. Tento spolek s názvem Löwerbund zasedal v hostinci „Krone“ na náměstí.

Fatální následky měla i třicetiletá válka. 1742 byl Cham znovu zničen. Vůdce Pandurů, pán z Trencku poté co hrad dobyl, nechal své lidi město tři dny drancovat a plenit.

Válečné události a také deset požárů způsobily, že Cham opět ležel v troskách. Obyvatelé, zdatní řemeslníci, opět svou pílí a vytrvalostí opět své město zbudovali.

Ve vojenské oblasti dosáhl velké slávy syn chamského občana Nikolaus Luckner, který byl povýšen do šlechtického stavu a nakonec byl jmenován maršálem Francie. Jemu v roce 1792 věnoval Rouget de Lisles Marseillaisu, dnešní francouzskou hymnu.

Po stavbě železnice v roce 1861 nastal zřetelný hospodářský rozvoj. Období 1886 – 1912 bylo dobou občanské prosperity. To bylo ukončeno první světovou válkou, ve které padlo 152 občanů z Chamu.

18. dubna 1945 bombardovala britská letadla nádraží a západní část Chamu. Při tom bylo zabito přes 60 lidí. O pět dnů později obsadila město americká vojska. V následujících letech přišlo do města mnoho uprchlíků, obzvláště ze Sudet a Slezska. V krátké době vzrostl počet obyvatel z 5.860 na 10.000. Po měně a reformě v roce 1948 nastal stavební boom a vznikla západní část města. V dalších letech se město rozvíjelo jako město škol.

Dnes je Cham obchodní, vzdělávací, posádkové město s mnoha správními úřady a s 17.000 obyvateli. Ve městě se harmonicky spojuje historie se současností. Kromě bohaté historie je město pyšné na své pestré a krásné okolí, lesnatou krajinu východním okraji bavorského