Stěžejní body projektu 2017-2020

  • dlouhodobé praxe a stáže pro české žáky v Bavorsku pro řemeslné obory a obory služeb s odborným dohledem → mechanika motorových vozidel, kadeřnictví
  • společné (pro české i bavorské žáky) dvoudenní profesní workshopy v Čechách a v Bavorsku (vaření, dřevo, práce s kovem, elektro) → praxím a stážím předcházející kurzy, školení a workshopy cílem poznání rozdílých systémů a tomu odpovídající odborné materialály
  • vypracování nových jazykových výukových materiálů (německy a česky) → mechanika motorových vozidel, kadeřnictví
  • workshopy pro učitele a organizátory praxí v Sušici a Chamu
  • jazykové karty s odbornou slovní zásobou pro nové obory v češtině, němčině a angličtině, informace o praxích a podnicích praxe vyvěšené na společných stránkách www.susice-cham.eu
  • dokumentace vzájemné spolupráce ve formě almanachu a rozšířeného společného webu