Stěžejní body projektu 2013-2015

 • Týdenní školení českých učitelů v Chamu (+ příprava školení),
 • Zajištění míst praxe pro české žáky v Bavorsku (Oblast služeb cestovního ruchu - i kuchař číšník a pečovatelství)
 • Péče o praktikanty a provozy služeb prostřednictvím spolupracovníků VhsCham
 • Vytvoření trojjazyčné internetové platformy s jazykovými moduly pro různé obory vzdělávání (především turismus, hotelnictví, pečovatelství, sociální služby). Vytvoření modulů v němčině a angličtině (Cíl: ulehčit žákům práci v sousední zemi zprostředkováním odborných jazykových znalostí ve věku odpovídající formě),  následně by měla internetová platforma obsahovat i „fórum“ pro žáky
 • Příprava a realizace dvou návštěv českého partnera v oblasti Chamu (vždy 2 dny, cca 50 osob – žáků a učitelů)  
 • Vypracování pracovních listů a karet se slovní zásobou pro žáky na praxi v Bavorsku
 • Vytvoření informačního centra v SOŠ a SOU Sušice (třída pro projekt, vybavená PC, dalším potřebným IT zařízením a nábytkem)
 • Pořízení vitrín a informační obrazovky
 • Realizace intenzivních kurzů pro žáky, kteří se zúčastní praxe v Bavorsku (2014 a 2015)
 • Překlady obsahu internetové platformy (Vhs Cham) do češtiny a český podíl na tomto fóru
 • Příprava a realizace dvou školních návštěv bavorského partnera v Sušici (vždy 2 dny, cca 50 osob – žáků a učitelů
 • Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici (+ příprava tohoto školení)
 • Realizace dvoudenního sportovního turnaje (účastníci z Chamu a ze Sušice)
 • Realizace Workshopů v SOŠ a SOU Sušice, kde účastníci praxe v Bavorsku seznámí ostatní s oblastí Chamu a s průběhem praxe. Bližší informace viz příloha harmonogram