Experimenty

Číslo projektu / Projektnummer320

 

Projektname: Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Schule, Beruf und Gesellschaft.

Název projektu: Udržitelnost a ochrana životního prostředí ve škole,

v práci a ve společnosti.

 

 

 

Na obou školách probíhá v rámci projektu 320 řada experimentů – pokusů

 

 

V Chamu se zabývají především těmito pokusy:

 

 •         Solar – vytvoření solárního vařiče (jakési paraboly) a uvaření jednoduchého pokrmu

 •         Kompost – založení kompostu, pozorování rozkladu jednotlivých částí v kompostu

 

 

Stěžejní experimenty v Sušici:

 

·         Experimentální úložiště odpadů – volba materiálů k uložení, popis

 •  Založení úložiště
 •  Označení, popis
 • Péče o úložiště
 • Pozorování v čase
  •         Pokusy v rámci pracovní skupiny – fotovoltaika na střeše školy v Sušici a různá měření    v této souvislosti
  •          Pokusy v rámci pracovních setkání žáků

 

 

 

 

Jiné pracovní aktivity:

 •          Tisk na 3D tiskárně
 •          Vytváření výrobků z vlny
 •          Malování na sklo a pod sklo
 •          Malba umělecká
 •         Skleněné perly
 •          Rýžování zlata – připomenutí starých technik