Pracovní setkání žáků

 

Dle projektu se každé pololetí - jak v Sušici, tak v Chamu mělo uskutečnit dvoudenní pracovní setkání 7 žáků ze Sušice a 7 žáků z Chamu za doprovodu a odborné spolupráce učitele z každé školy a tlumočníka ze Sušice. Úspěšně podpořeno má být pokaždé aspoň 6x6 žáků. Pro pracovní setkání v Chamu mají být v Sušici zorganizování žáci, přeloženy pracovní listy, účastníci obrží pojištěni a pracovním

oblečení. Pro pracovní setkání žáků v Sušici mají být vytvořeny a přeloženy pracovní listy, akce bude organizačně zabezpečena, zvoleno odborné téma dle oboru vzdělávání žáků s ekologickým aspektem činnosti, pro moderní zpracování

úkolů je potřebná i odpovídající výpočetní technika a spotřební materiál. Žáci mohou řešit odborný problém, společně vytvářet výrobek, apod. Součástí pracovního setkání může být exkurze, návštěva expozice atd.

 

Tento plán bylo nutné modifikovat z důvodů koronavirové krize. Byly zavřené školy, existovala omezení cestování atd. Z toho důvodu byla některá pracovní setkání žáků realizována on-line.

 

 

 

 

 

 

Realizovala se tato pracovní setkání žáků:

 

1.    Pracovní setkání žáků v Sušici 28. - 29. 06. 2021 – on-line

 

 

 

2.    Arbeitstreffen der Schüler in Cham 29. – 32. 9. 2021

 

 

3.   Pracovní setkání žáků v Chamu     12. 10. 2021 – 13. 10. 2021

 

 

4.   Pracovní setkání žáků v Sušici     21. - 22. 10. 2021

 

 

5.     Pracovní setkání žáků v Chamu     ON-LINE          22. – 23. 2. 2022

 

 

6.     Pracovní setkání žáků v Sušici     ON-LINE            16. 3. 2022 – 17. 3. 2022

 

 

7.    Pracovní setkání žáků v Chamu               30. – 31. 3. 2022 

 

 

8.      Pracovní setkání žáků v Sušici         28. - 29. 4. 2022

 

 

9.    Pracovní setkání žáků v Sušici6. – 7. 10. 2022

 

10.    Pracovní setkání žáků v Chamu17. – 18. 10. 2022